Uvjeti korištenja

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. PREDMET UGOVORA
Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa između LENARD, obrta za usluge u turizmu, pod brendom VESELI IZLETI (u daljnjem tekstu VI) i KLIJENTA, odnosno ugovaratelja putnog aranžmana/izleta, u slučaju kada ugovaratelj aranžmana/izleta sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao klijenta (u daljnjem tekstu KLIJENT).
Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik VI-a i KLIJENT te nakon što KLIJENT u cijelosti uplati cijenu aranžmana/izleta, ili dio cijene te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko KLIJENT nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kada VI primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana/izleta ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Prilikom sklapanja ugovora KLIJENT je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje aranžmana/izleta.

 

2. REZERVACIJA I PLAĆANJE
Kako bi osigurao svoje mjesto u aktivnostima VI-a, KLIJENT se može prijaviti putem web stranice, te nakon poslane ponude šalje potvrdu rezervacije i uplatu depozita. Depozit se uplaćuje u cjelosti, ili kako stoji u navedenoj ponudi određenog aranžmana/izleta. Ukoliko je naznačeno plaćanje u ratama, ostatak do ukupne cijene uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka odabranog aranžmana/izleta, ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana/izleta. Ukoliko KLIJENT ne ispuni svoju obvezu do najkasnije 15 dana prije polaska na izlet ili putovanje, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćenog depozita.

 

3. CIJENE
Cijene aktivnosti VI-a bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.
VI može zahtijevati povećanje ugovorene cijene odabranog aranžmana/izleta, najkasnije 21 dan prije polaska ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi, a za koje nije znao ili mogao znati. U tom slučaju cijena odabrane aktivnosti povećati će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. KLIJENT se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorne cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, KLIJENT ima pravo odustati od odabrane aktivnosti, s time da je dužan pismenim putem obavijestiti VI u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od odabranog aranžmana/izleta, KLIJENT nema pravo na naknadu štete. Ako KLIJENT svoj odustanak ne dostavi VI-u u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

 

4. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu VI ima kod osiguravajuće kuće sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman/izlet.

 

5. OSIGURANJE ZA SLUČAJEVE PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA
U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

 

7. OTKAZIVANJE ARANŽMANA/IZLETA OD STRANE PUTNIKA
Ako KLIJENT otkaže uplaćeno višednevno putovanje, VI od ukupne cijene zadržava:
- Do 37 dana prije polaska, 50% cijene aranžmana
- 36-30 dana prije polaska, 75% cijene aranžmana
- 29-00 dana prije polaska, 100% cijene aranžmana

Ako KLIJENT otkaže uplaćeni jednodnevni izlet, VI od ukupne cijene zadržava:
- Do 22 dana prije polaska, 25% cijene izleta, a najmanje 100 kn
- 21-15 dana prije polaska, 50% cijene izleta
- 14-08 dana prije polaska, 75% cijene izleta
- 07-00 dana prije polaska 100% cijene izleta

 

8. IZMJENE AKTIVNOSTI
S obzirom na prirodu aktivnosti koje se nude, VI zadržava pravo izmjene aranžmana/izleta, smještaja i rute putovanja u bilo kojem trenutku. Iako je malo vjerojatno da se sve izmjeni, najčešće se radi o manjim izmjenama. Ukoliko bude većih izmjena i dopuna, KLIJENT će biti informiran prije donošenja bilo kakve promjene. VI će uvijek nastojati pružiti aktivnost po planiranom programu. Mogući razlozi za izmjenu su: vremenski uvjeti, uvjeti u prometu, na moru, viša sila. 

 

9. OTKAZ OD STRANE LENARD, obrta za usluge u turizmu – Veseli izleti
VI zadržava pravo otkazivanja aranžmana/izleta. Ako smo prisiljeni otkazati aranžman/izlet, nastojati ćemo pronaći adekvatnu zamjenu ili ako ne, vratiti ćemo uplaćeni iznos u cjelosti za odabrani aranžman/izlet. VI se ne može smatrati odgovornim za bilo koji drugi gubitak nastao zbog otkazivanja planirane aktivnosti.
Otkaz planirane aktivnosti može se dogoditi zbog:
a) Nepovoljnih vremenskih uvjeta odnosno objektivnih okolnosti uopće
b) Ne plaćanja od strane klijenta
c) Ako klijenti imaju manje vremena na raspolaganju od dogovorenog, jer se time znatno gubi na kvaliteti aranžmana/izleta.
d) Bolest ili nesteran slučaj organizatora
e) Nedovoljan broj prijavljenih osoba
f) VI zadržava pravo otkazati aranžman/izlet bilo kome bez objašnjenja

 

10. ODGOVORNOST I OSOBNA SIGURNOST
VI zapošljava isključivo kvalificirano osoblje. Svi zaposlenici su prošli stručnu edukaciju, te posjeduju licencu za planinarskog vodiča, odobrenu od ministarstva turizma. VI naglašava da su s obzirom na prirodu aktivnosti koje nudi, nesreće moguće, i KLIJENT mora biti svjestan rizika. VI se ne može smatrati odgovornim za okolnosti na koje ne može utjecati, te je sudjelovanje u aktivnostima rizik KLIJENTA. KLIJENT je dužan ponijeti osnovnu osobnu opremu, kako je navedeno na internet stranicama VI-a u kategoriji „Što ponijeti“. Ovisno o aktivnosti koju KLIJENT izabere, VI će pravovremeno poslati popis opreme koju KLIJENT mora imati sa sobom. KLIJENT je dužan na vrijeme, a prije izvođenja aktivnosti javiti eventualni nedostatak osnovne opreme kako bi se VI potrudio nabaviti opremu koja KLIJENTU nedostaje. Sva oprema će se prekontrolirati prije izvođenja aranžmana/izleta, te VI planinarski vodiči imaju pravo odbiti sudjelovanje KLIJENTA na izletu ako ne posjeduje osnovnu osobnu opremu i to bez povrata novčanih sredstava. Sigurnost KLIJENTA je na prvom mjestu, te je odluka planianrskog vodiča konačna. KLIJENT može u bilo koje vrijeme slobodno kontaktirati VI u vezi opreme, te ćemo sa zadovoljstvom dati sve potrebne informacije.

 

11. PRTLJAGA
KLIJENT je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u autobus, kombi, brod, hotel, te ih je prilikom svakog napuštanja istog, dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, KLIJENT sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih na gore navedenim mjestima.

 

12. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
Ukoliko KLIJENT nije izričito ugovorio sobu/apartman s nekim posebnim komforom, orjentacijom ili katom, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman u dotičnom objektu. VI ima pravo promjeniti ugovoreni smještaj samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret Organizatora kao i pravo promjene rasporeda izleta po danima.

 

13. ZDRAVSTVENI PROPISI
KLIJENT je dužan obavijestiti VI o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl, a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kroničnih bolesti, alergija i sl.). VI će prije aranžmana/izleta, poslati zdravstveni upitnik te će KLIJENT isti proslijediti u što kraćem roku VI-u. Podaci koje KLIJENT unese u upitnik su tajni i služe isključivo za informiranje turističkog pratitelja.
KLIJENT potvrđuje da je u dobrom fizičkom i mentalnom zravlju i da je u mogućnosti sudjelovati u odabranim aktivnostima. KLIJENT treba biti svjestan da većina aktivnosti iziskuje napor. Ako je KLIJENT mlađi od 18 godina, VI će tražiti suglasnost roditelja kako bi se maloljetnoj osobi omogućilo sudjelovanje u odabranim aktivnostima.

 

14. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
KLIJENTA vodi licencirani turistički pratitelji VI-a, i slaže se da je njegova odluka konačna, a voditi će ga u svim situacijama tijekom aktivnosti.
VI zadržava pravo odbiti sudjelovanje KLIJENTA sa ostatkom grupe, prilikom izvođenja aktivnosti. Razlozi mogu biti: ilegalne radnje, neodgovorno ponašanje koje ugrožava cijelu grupu, vodiča ili bilo kojeg drugog KLIJENTA. U ovakvom slučaju VI neće prihvatiti bilo kakvu daljnju odgovornost, i neće odgovarati za troškove KLIJENTA. Također, u ovom slučaju KLIJENT nema pravo povrata uplaćenog iznosa za aranžman/izlet.
Ako KLIJENT smatra da je usluga nezadovoljavajuća, ima pravo podnijeti prigovor VI-u. Prigovori se moraju podnijeti u pisanom obliku u roku od 5 dana nakon izvršene usluge. Protekom 5-dnevnog roka, smatra se da je KLIJENT zadovoljan izvršenom uslugom. Naglašavamo kako je u interesu KLIJENTA da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta. Svaki KLIJENT prigovor podnosi zasebno. VI neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. VI je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora, i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom ili poštom).
VI će rješavati samo one prigovore za koje KLIJENT dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje VI-a došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, KLIJENT ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana/izleta. Dok VI ne odluči o prigovoru KLIJENTA, KLIJENT se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

 

15. RIZICI
Vanjske aktivnosti nose sa sobom rizike. Kao odgovoran pružatelj vanjskih aktivnosti, VI ističe moguće rizike za KLIJENTA dok sudjeluje u odabranim aktivnostima.
VI i njegovo osoblje uzimaju zdravlje i sigurnost KLIJENTA vrlo ozbiljno, no nije moguće u ovakvim aktivnostima u potpunosti eliminirati rizik. Navesti ćemo neke od opasnosti koje se mogu dogoditi prilikom izvođenja odabrane aktivnosti. KLIJENT treba biti svjestan da nesreće u takvim okolnostima mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda, a u iznimnim slučajevima mogu imati i smrtni ishod:
- Fizički i psihički napor
- Nepovoljni vremenski uvjeti (vjetar, kiša, snijeg, hladnoća, vrućina, olujni udari bure, munje i sl.)
- Nepravilne, skliske i opasne površine (kamen, odron stijene, led, trava, škrape, jame i sl.)
- Cestovni prijevoz, cestovne nesreće
Ciljeve pojedinih aktivnosti (vrh, specifične ture, vremenski okvir i sl.) neće biti moguće ostvariti za vrijeme loših vremenskih uvjeta. VI neće biti odgovoran za takve okolnosti na terenu. Priroda može biti nepredvidiva, te KLIJENT potvrđuje da razumije i prihvaća navedeno. Sigurnost KLIJENTA i grupe je ispred svih ciljeva odabranog aranžmana/izleta.
VI turistički pratitelj je odgovoran za sve odluke tijekom aktivnosti. Njegove odluke o izboru ture, kao i odluke vezane za nastavak aktivnosti te sudjelovanje KLIJENTA u aktivnosti su konačne. Moguće je da zbog brze promjene vremenskih uvjeta, turistički pratitelj promjeni rutu u kratkom roku. KLIJENT treba biti svjestan da su nagle promjene vremena u prirodi moguće u bilo koje godišnje doba. VI će uložiti sav trud kako bi se izlet odvijao po planiranom programu kada je to moguće. To međutim, nikada ne može biti zajamčeno.

 

16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
KLIJENT osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci KLIJENTA potrebni su u procesu realizacije ugovorenog aranžmana/izleta i koristiti će se za daljnu komunikaciju. Zaštitu Vaših podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Vaše osobne podatke tretirati ćemo sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Koristiti ćemo ih isključivo kako bismo Vas mogli kontaktirati u vezi programa opisanog na ovoj internetskoj stranici. Izričito izjavljujemo, da osobne podatke nećemo prosljeđivati trećim osobama. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko KLIJENT zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci KLIJENTA čuvat će se u bazi podataka. KLIJENT je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovorenog aranžmana/izleta i marketinških akcija VI-a.

 

17. POTPISIVANJE UGOVORA
Potpisivanje ugovora obavlja se osobno ili elektronski, putem web stranice. U slučaju elektronskog potpisivanja ugovora, dovoljno je kliknuti „Slažem se s Općim uvjetima“

 

18. INFORMACIJE
Obavijesti koje KLIJENT dobije na prijavnim mjestima ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

 

19. ZAVRŠNE ODREDBE
Opći uvjeti poslovanja i uputstva o aranžmanu/izletu, sastavni su dio ugovora kojeg KLIJENT sklapa sa VI-om, odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji VI-a. Stranke se obavezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora, nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

 

 

Newsletter

planinarenje izlet druzenje mala

Ako želite istražiti ljepote Jadranske obale, otoke, planine, skrivene izvore, a imate samo jedan ili dva dana a pritom ne želite zalutati, potreban vam je vodič. Tu sam da vas povedem u avanturu :) Odlično poznajem prekrasne zakutke Lijepe naše, kroz koje ću vas povesti na mjesta gdje zastaje dah.

Pročitaj više...

Slobodno me nazovi

vlado matijevic

Imaš li bilo kakvih pitanja, slobodno me nazovi. Vrlo rado ću ti odgovoriti.

Zanima te neki izlet, a nisi sigurna/siguran imaš li dovoljno kondicije? Što ponijeti? Popust ako nekoga povedeš?

Slobodno me nazovi ili piši, biti će mi drago da ti mogu pomoći :)

Mob: 095 913 6753
Svakim danom od 09-19 sati.

Pročitaj više...

 Kalendar događanja

Siječanj   2020
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31